موسسه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق

والیبال (آقایان و بانوان )

والیبال (آقایان و بانوان )

والیبال کارکنان صنعت برق

آموزش والیبال با ملی پوشان

با مدیریت زینب گیوه اولین لژیونر تاریخ والیبال ایران و کاپیتان تیم ملی و مربی تیم ملی نوجوانان

مائده برهانی اولین لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران و کاپیتان تیم ملی

نجمه عابدیان لیبروی تیم ملی

شکوفه صفری مدافع میانی تیم ملی ایران دارای بیشترین عنوان قهرمانی در لیگ برتر

ساعات کاری

  • یک شنبه و سه شنبه  18:30-20:30