موسسه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق

نقاشی

نقاشی

کارگاه نقاشی

6 سال به بالا (به تفکیک سن)

امکان تدریس خصوصی و نیمه خصوصی 

آشنایی با انواع تکنیک های نقاشی

افزایش توجه و تمرکز

تمرین های خلاقیت 

افزایش مشاهده گری و توجه به محیط پیرامون

دوره پیشرفته

آشنایی با شیوه متحرک سازی

آموزش مقدماتی انیمیشن