موسسه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق

سامانه ثبت پیشنهادات و انتقادات

سامانه ثبت پیشنهادات و انتقادات

 
سلام وقت بخیر,
 
بعضی وقتها ما حرفها و نظراتی داریم که فکر می کنیم اگر مسئولی از اون باخبر شده و اقدامی نماید شرایط بهتر خواهد شد. اما به هر دلیلی نمی توانیم یا فرصتی پیش نمی آید که مستقیم آن را به مدیران مربوطه بگوییم.
 
از این صفحه برای تماس با مدیران مجموعه فرهنگی ورزشی کارکنان صنعت برق استفاده کنید.